Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. 

Innehållsförteckning

polyeteramin

Tillbaka till huvudkategori