Kylaggregat

Tillbaka till huvudkategori

SeaSea FAQ – Kylaggregat
Vanliga frågor om kylaggregat
Ett kylaggregat omvandlar den omgivande värmen till kyla med en termodynamisk process.
Det är relativt enkelt att installera ett kylaggregat själv för en normalt händig person. Det behövs ingen vakumsugning utan det är snabbkopplingar som gör att kylmedia inte läcker ur. .
Välj kylaggregat efter kylboxens volym, se tillverkarnas rekommendationer.