VHF/AIS

Tillbaka till huvudkategori

SeaSea FAQ – VHF & AIS

Vanliga frågor om VHF & AIS
• VHF är oumbärligt i områden där mobilen saknar täckning eftersom en VHF-radio både fungerar som kommunikationsradio och telefon. Tryggheten ökar väsentligt eftersom du i princip alltid är nåbar och kan anropa vid behov. Perfekt när du vill ge dig ut på äventyr kring oupptäckta havsvikar och folktomma klippor. •Tack vare 49 basstationer (kanal 16) ger VHF täckning längs hela den svenska kusten samt våra största insjöar Vänern, Vättern och Mälaren. VHF-abonnemanget ger dig dessutom rätt att ringa hem ”på kredit” via andra länders kustradiostationer –en extra trygghet vid långseglatser längs främmande kuster. •Förutom kontakt via telefonnätet, kan du kommunicera direkt med Sjöräddningscentralen i Göteborg, Stockholmradio, närliggande fartyg, brovakter, lotsstationer med mera. •Med VHF kan du enkelt hålla kontakt med andra båtvänner om ni ligger inom radioräckvidd från varandra. Oumbärligt när du samseglar, går i eskader, eller om du bestämt träff med en båtvän i någon trevlig naturhamn. Om du av någon anledning inte får direktkontakt med båten kan du alltid använda Stockholmradio för att bli länkad via någon av våra 46 basstationer (trafikkanaler för kustradion) längs kusten. •Som VHF-abonnent anropar du Stockholmradio direkt på VHF och slipper kostnaden för mobilsamtal när du vill ha hjälp med något.
VHF står för ”Very High Frequency” och innebär radiokommunikation på VHF-bandet 30-300 MHz.
VHF är ett system för kommunikation mellan fartyg och mellan fartyg och kustradio- eller andra landstationer inom den maritima delen av VHF-bandet: 155-162 MHz. Det är enkelt att få VHF-tillstånd för fritidsbåt För att få lov att använda en VHF-radio krävs att man har ett giltigt tillstånd från Post- och telestyrelsen (PTS). För fritidsbåt kan man enkelt använda PTS:s e-tjänst för att ansöka om ett VHF-tillstånd, göra ändringar eller säga upp sitt tillstånd. Allt som behövs är ett bank-id
Nej, men vill du använda din VHF-radio fullt ut som kommunikationsradio och telefon, bör du skaffa ett abonnemang hos Stockholmradio. Utan abonnemang är du betydligt mer begränsad vad gäller tillgång till service och informationsutbud
För att en DSC-VHF ska fungera fullt ut behöver den vara programmerad med ett MMSI-nummer. VHF-radion i sig fungerar som en vanlig VHF, men DSC-funktionen och därmed den röda ”nödknappen” fungerar inte utan MMSI (Maritime Mobile Service Identity). Du ansöker om radiotillstånd och ett MMSI-nummer hos Post- & telestyrelsen. Din radio tilldelas då ett unikt nummer som för svenska fartyg börjar med 265 eller 266 (sk. MID, Maritime Identification Digit). Hela numret består av 9 siffror (ex. 265123456). För handhållen VHF ska MMSI alltid börja med siffran 8 följt av MID och ytterligare fem siffror (ex. 826512345). MMSI-numret programmerar du (eller om du anlitar någon att göra det) i din radio enligt anvisningar för just den apparaten. Kustradiostationer och andra landstationer har också ett MMSI. Dessa börjar alltid med två nollor, följt av MID och ytterligare fyra siffror. Stockholmradio har 002652000. Har du inte SRC (Short Range Certificate) som behövs för att få använda en DSC-VHF kan du gå en kurs eller läsa in själv.