AIS

Tillbaka till huvudkategori

"AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM AIS är ett system som gör det möjligt för besättningen på ett fartyg att identifiera och följa ett annat fartygs rörelser utan radar. Räddningshelikoptrar, oljeplattformar och fyrar är exempel på andra enheter som ofta är utrustade med AIS-transpondrar. Förenklat kan AIS beskrivas så här: AIS-transpondern i ett fartyg samlar dynamisk information om det egna skeppets position, hastighet, kurs, destination från övrig elektronisk navigationsutrustning. Statisk information som exempelvis namn, bredd och längd programmeras manuellt i AIS-transpondern. Därefter formateras informationen i datapaket som sänds ut via VHF-radio. Andra fartyg som har AIS-mottagare inom VHF-räckvidden, kan sedan ta emot radiosignalerna, avkoda dem och presentera informationen i sin egen navigationsutrustning."

Vanliga frågor om AIS
Automatic Identification System (AIS) är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser från andra fartyg och från en fartygstrafikservices kontrollrum. Systemet bygger på att varje fartyg regelbundet skickar ut informationen på en digital radiokanal.
AIS-transpondern i ett fartyg samlar regelbundet information om det egna skeppets position, hastighet, kurs och destination från övrig elektronisk navigationsutrustning. Viss information, såsom namn, bredd och längd, programmeras manuellt i AIS-transpondern. Denna information sänds som datapaket via VHF-radio, vanligen på dedikerade kanaler. Andra fartyg inom VHF-räckvidd utrustade med AIS-mottagare kan ta emot radiosignalerna, avkoda dem och presentera informationen i sin egen navigationsutrustning.
Det är bra att välja en AIS som både sänder och tar emot AIS-data. Det innebär att du både ser andra fartyg/båtar samt att de ser dig. Förutsatt att de har AIS.