AIS

Tillbaka till huvudkategori

"AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM AIS är ett system som gör det möjligt för besättningen på ett fartyg att identifiera och följa ett annat fartygs rörelser utan radar. Räddningshelikoptrar, oljeplattformar och fyrar är exempel på andra enheter som ofta är utrustade med AIS-transpondrar. Förenklat kan AIS beskrivas så här: AIS-transpondern i ett fartyg samlar dynamisk information om det egna skeppets position, hastighet, kurs, destination från övrig elektronisk navigationsutrustning. Statisk information som exempelvis namn, bredd och längd programmeras manuellt i AIS-transpondern. Därefter formateras informationen i datapaket som sänds ut via VHF-radio. Andra fartyg som har AIS-mottagare inom VHF-räckvidden, kan sedan ta emot radiosignalerna, avkoda dem och presentera informationen i sin egen navigationsutrustning."