Ankarspel

SeaSea FAQ – Ankarspel
Vanliga frågor om ankarspel
Ett ankarspel för båtar drar upp och fäller ett ankare ur sjön. Det kan vara monterat i fören eller aktern.
Det ankarspel som passar din båt beror på hur du ankrar. Antingen ett ankarspel i fören, det är för svajankring eller när man ligger med aktern inåt. Ankarspel i aktern är lämpligt för förtöjning i naturhamn när man ligger med fören inåt.
Följ tillverkarnas rekommendationer så blir storlek och kraft rätt dimensionerade.