Kompasser

Tillbaka till huvudkategori

SeaSea FAQ – Kompasser

Vanliga frågor om kompasser
Vanligaste är att styra på en förutbestämd kurs med hjälp av kompassen. Den är också bra att få en snabb uppfattning om väderstreck.
Kompassen monteras så att det är enkelt att läsa av kompasskurs från styrplatsen. Den ska inte monteras nära störande utrustning som är magnetiska t.ex högtalare.
Kompass är bra som backup om plottern inte fungerar. Det är enklare att styra en förutbestämd kurs med hjälp av kompassen.