Varmvattenberedare

Tillbaka till huvudkategori

VARMVATTENBEREDARE

Den vanligaste varmvattenberedaren ombord värms av motorns kylvatten ibland i kombination med en 220 volts elpatron som kan användas vid tillgång till landström. Beredaren skall, för bästa funktion, kopplas till ett tryckvattensystem. De flesta varmvattenberedarna tål att köras på bräckt östersjövatten men vanligast är att de monteras på färskvattensystemet. Motorn skall också vara färskvattenkyld för bästa effekt. Ibland måste man byta termostat på motorn för att få ut maximal värme.

För att undvika risk för skållning bör man montera en termostatblandare på beredarens utlopp. I blandaren regleras vattentemperaturen genom att kallvatten blandas med hetvatten till en förutbestämd maxtemperatur.

TIPSET!
För att spara på färskvattnet kan man mellan sjövattenintag och färskvattentank montera en trevägskran på vatteninloppet till beredaren så att man vid behov kan använda sjövatten för dusch och diskning.