Varmvattenberedare

Tillbaka till huvudkategori

SeaSea FAQ – Varmvattenberedare
Vanliga frågor om varmvattenberedare
Det blir väldigt varmt vatten från en varmvattenberedare då den är inkopplad på båtens kylsystem men även om den är inkopplad på landström (230 Volt). För att undvika risk för skållning bör man montera en termostatblandare på beredarens utlopp. I blandaren regleras vattentemperaturen genom att kallvatten blandas med hetvatten till en förutbestämd maxtemperatur.
Den vanligaste varmvattenberedaren ombord värms av motorns kylvatten ibland i kombination med en 220 volts elpatron som kan användas vid tillgång till landström. Beredaren skall, för bästa funktion, kopplas till ett tryckvattensystem. De flesta varmvattenberedarna tål att köras på bräckt östersjövatten men vanligast är att de monteras på färskvattensystemet. Motorn skall också vara färskvattenkyld för bästa effekt .
En varmvattenberedare för båtar är från 20 liter till 60 liter. Den vanligaste storleken för är 20-30 liter.