VHF- så funkar det!

Fem fördelar med VHF

  • VHF är oumbärligt i områden där mobilen saknar täckning eftersom en VHF-radio både fungerar som kommunikationsradio och telefon. Tryggheten ökar väsentligt eftersom du i princip alltid är nåbar och kan anropa vid behov. Perfekt när du vill ge dig ut på äventyr kring oupptäckta havsvikar och folktomma klippor.
  • Tack vare 49 basstationer (kanal 16) ger VHF täckning längs hela den svenska kusten samt våra största insjöar Vänern, Vättern och Mälaren. VHF-abonnemanget ger dig dessutom rätt att ringa hem ”på kredit” via andra länders kustradiostationer –en extra trygghet vid långseglatser längs främmande kuster.
  • Förutom kontakt via telefonnätet, kan du kommunicera direkt med Sjöräddningscentralen i Göteborg, Stockholmradio, närliggande fartyg, brovakter, lotsstationer med mera.
  • Med VHF kan du enkelt hålla kontakt med andra båtvänner om ni ligger inom radioräckvidd från varandra. Oumbärligt när du samseglar, går i eskader, eller om du bestämt träff med en båtvän i någon trevlig naturhamn. Om du av någon anledning inte får direktkontakt med båten kan du alltid använda Stockholmradio för att bli länkad via någon av våra 46 basstationer (trafikkanaler för kustradion) längs kusten.
  • Som VHF-abonnent anropar du Stockholmradio direkt på VHF och slipper kostnaden för mobilsamtal när du vill ha hjälp med något.


VHF-fakta

Vad betyder förkortningen VHF?

VHF står för ”Very High Frequency” och innebär radiokommunikation på VHF-bandet 30-300 MHz.

Vad innebär VHF till sjöss?

VHF är ett system för kommunikation mellan fartyg och mellan fartyg och kustradio- eller andra landstationer inom den maritima delen av VHF-bandet: 155-162 MHz.

Vad behöver jag för att komma igång?

Du behöver en VHF-radio, ett certifikat och ett tillstånd från Post- och telestyrelsen (PTS). Stockholmradio hjälper dig gärna med formaliteterna. Ett bra sätt att erhålla certifikatet är att gå en kurs inför det skriftliga provet. Du kan också läsa på egen hand. Komplett lärobok med instuderingsfrågor beställer du hos oss.

Var köper jag min VHF-radio?

I  de flesta välsorterade båttillbehörsbutiker hittar du den VHF-radio som  passar dig bäst. Radioapparaterna finns i många olika prisklasser och modeller; Allt från fast installerade med uteffekt upp till 25 W, till små handburna enheter att stoppa i fickan med mer begränsad uteffekt.(5 W. )

Är det nödvändigt att ha ett abonnemang hos Stockholmradio för att använda VHF?

Nej, men vill du använda din VHF-radio fullt ut som kommunikationsradio och telefon, bör du skaffa ett abonnemang hos Stockholmradio. Utan abonnemang är du betydligt mer begränsad vad gäller tillgång till service och informationsutbud.


DSC - vad är det?

För att en DSC-VHF ska fungera fullt ut behöver den vara programmerad med ett MMSI-nummer. VHF-radion i sig fungerar som en vanlig VHF, men DSC-funktionen och därmed den röda ”nödknappen” fungerar inte utan MMSI (Maritime Mobile Service Identity).

Du ansöker om radiotillstånd och ett MMSI-nummer hos Post-  & telestyrelsen. Din radio tilldelas då ett unikt nummer som för svenska fartyg börjar med 265 eller 266 (sk. MID, Maritime Identification Digit). Hela numret består av 9 siffror (ex. 265123456). För handhållen VHF ska MMSI alltid börja med siffran 8 följt av MID och ytterligare fem siffror (ex. 826512345). MMSI-numret programmerar du (eller om du anlitar någon att göra det) i din radio enligt anvisningar för just den apparaten. DSC-VHF kan antingen vara en fast installerad apparat eller en handhållen.

Kustradiostationer och andra landstationer har också ett MMSI. Dessa börjar alltid med två nollor, följt av MID och ytterligare fyra siffror. Stockholmradio har 002652000.

Har du inte SRC (Short Range Certificate) som behövs för att få använda en DSC-VHF kan du gå en kurs eller läsa in själv.

Stockholmradios lärobok för SRC kan du beställa i Stockholmradios webbshop. I boken kan du dessutom läsa mycket mer om DSC och hur ett DSC-anrop går till.

DSC-anrop till Stockholmradio (i korthet)

• Välj ”Individual call” på menysidan

• Skriv in Stockholmradios MMSI 002652000

• Sänd DSC

Stockholmradio svarar med ett digitalt ”Acknowledge” och anger vilken VHF-kanal du sedan anropar på som vanligt. Då får du en test på att DSC-funktionen fungerar och även att ”röst-funktionen” är ok. OBS! Läs instruktionsboken för din DSC-VHF, hur du knappar dig fram i menyerna.

Källa: Stockholmradio