GHS07
Skadligt

Skadligt vid förtäring.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Innehållsförteckning

(2-methoxymethylethoxy)propanol ; kaliumcarbonat ; 1-Heptanol, 2-propyl-

Fler produkter från samma kategori

Tillbaka till huvudkategori