• Volym 30 liter

  • 620x322mm

  • Med säkerhetsventil

SPX Flow Johnson Pump SPX Flow Johnson Pump

Tillbaka till huvudkategori