Översyn av mast och rigg - riggcheck


En genomgång av riggen vår och höst ökar säkerheten och gör att du slipper bekymmer under säsongen.

- Torka av stående rigg & mast med trasa och milt rengörningsmedel.

- Kontrollera om något stag eller vant har brustna kardeler.

- Rengör vantskruvarnas gängor med lösningsmedel och smörj därefter med Seldén vantskruvsolja.

- Kontrollera wireterminaler, togglar, vantskruvar, riggbultar och saxpinnar.

- Kontrollera den löpande riggen avseende onormalt slitage på tågvirke, taglingar, splitsar och brustna wirekardeler.

- Kontrollera masten så att den inte har bucklor och sprickor, speciellt vid beslag/infästningar.

- Ev styrbygel för genuafallet slits ifall wirefall används. Byt bygeln om den är sliten.

Utdrag ur guiden "Råd och tips för riggning och intrimning av din Seldénmast" på sid 64-66. 

Läs hela guiden här!

Rekommenderade produkter

Dessa bör finnas med när du riggar båten eller finnas i verktygslådan.