STA-BIL Bränslestabilisator


Ge din motor något över 130 ledande tillverkare
rekommenderar!

Nu viktigare än någonsin!
Från den 1 augusti 2021 blev den 95-oktaniga bensinens innehåll ändrat mot det negativa för alla båtägare med bensinmotorer.
Nu räddar STA-BIL 360 Marine dig från problemen.
Läs mer om detta från Transportstyrelsen längre ner.

Varför tillsatser?


Förvaring och underhåll av en båt kräver oftast användning av någon sorts bränslestabilisator.

Produkterna från STA-BIL är utformade för att bevara bränslets livslängd, vilket kan bli dåligt på så lite som 30 dagar när de inte används konstant.
Dåligt eller gammalt bränsle kan resultera i korrosion och andra defekter i bränsleledningar och motorer som i sin tur orsakar onödiga och dyra motorskador.

Fordons experter rekommenderar att man använder sig av en bränslestabilisator vid varje tankning på alla sällan använda motorer. En båtmotor som används för hobby/fritidsbruk definieras som en ”sällan använd” motor under lågsäsong. 

STA-BIL 360 Marine
STA-BIL 360 Marine har utformats specifikt för att användas i en hård, fuktig miljö för marina motorer, som båtar, vattenskoter och till och med snöslungor.

STA-BIL Diesel
STA-BIL Diesel tar bort vatten ur dieseln och motverkar tillväxten av mikrober som ex. bakterier, alger, svamp. Rengör och smörjer hela bränslesystemet inkl. tank, bränslepump, spridare, mm. Skyddar dieseln mot termisk nedbrytning och oxidation, stabiliserar all typ av diesel inkl. biodiesel 12 månader. Skyddar mot korrosion i hela bränslesystemet och motverkar slam, gel och utfällningar.

STA-BIL Storage
STA-BIL Storage är speciellt framtaget för lagring av bränsle än för användning vid påfyllningar under säsong

E10 = Mer etanol

Den 1 augusti 2021 införs E10 och blir därmed den nya standardbensinen på marknaden.

Reduktionsplikten för bensin förväntas höjas från 4,2 procent till sex procent den 1 augusti 2021. Då introduceras E10 på den svenska marknaden och blir därmed den nya standardbensinen. Med E10 ökas inblandningen av etanol i bensinen från upp till fem till upp till tio procent. Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Den innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av förnybara och fossilfria drivmedel. Reduktionsplikten gör det möjligt att minska utsläppen från den befintliga fordonsflottan.


Information till båtägare 

Det kan finnas äldre båtar som inte kan tanka E10 bensin och istället ska tanka E5. Därför måste man innan man tankar kontrollera både vad båtens motor och bränslesystem är konstruerade för. Se Information till båtägare om E10 från Drivkraft Sverige via denna länk.

Källa: Transportstyrelsen

STA-BIL 360 Marine

STA-BIL 360 Marine har utformats specifikt för att användas i en hård, fuktig miljö för marina motorer, som båtar, vattenskoter och till och med snöslungor. Den innehåller en högre koncentration av korrosionsskydd och rostskydd och rengöringsmedel för effektiv användning i dessa miljöer. Dessutom är den fortfarande användbar i all 2- och 4-taktsbensinmotorer; den är säkert att använda i alla motorer som kräver etanolblandad gas. Om du använder båten dagligen eller nästan dagligen, rekommenderas 30 ml STA-BIL 360 Marine per 40 liter bensin.

STA-BIL 360 Marine innehåller inga tillsatser som kan skada bränsleledningar, injektorer eller bränsletanken och inte heller motorn. Överbehandling upp till 3 gånger den rekommenderade dosen är säker och skadar inte motorn. 360 Marine är designad för daglig användning och skyddar marina fordon från slitage som orsakas av etanolblandade bränslen, såsom vattenattraktion och efterföljande korrosion, tilltäppta bränslesystem på grund av lossade avlagringar.
På samma sätt som STA-BIL Storage håller STA-BIL 360 Marine bränsle friskt och fräscht i upp till 12 månader och skyddar mot korrosion från fukt och vatten med rätt dosering.

 • Marknadens bästa bränsletillsats för etanolinblandad bensin, t.ex. 95-oktan bensin, E10, etc.
 • Håller bränslet fräscht för en problemfri motorstart och optimal förbränning
 • Förhindrar korrosion från fukt och vatten
 • Rengör förgasare och insprutningen
 • För alla typer av 2- och 4-takts bensin motorer
 • Förbättrar prestandan året runt, inte bara för vinterförvaring
STA-BIL Diesel

På grund av skillnaderna mellan diesel och bensin ska man inte använda samma stabilisator i en dieselmotor som används i en bensinmotor.

STA-BIL Diesel är utformad för att fungera med motorer som endast kräver dieselbränsle. STA-BIL Diesel kan också användas för Bio-Diesel och andra lågsvavliga dieselblandningar. Mindre svavel betyder mindre smörjning och mer behov av skydd. STA-BIL Diesel är utformad för att skydda dieselmotorer mot sådant slitage, särskilt bränslemörkring och bildning av slam och sediment. Den innehåller höga koncentrationer av rengöringsmedel och andra smörjmedel som håller dieselmotorerna i drift effektivt.

Förutom regelbunden användning vid påfyllningar skyddar STA-BIL Diesel under långa perioder. Kondensbildning är större under dessa stillastående perioder på grund av fukt i luften, vilket kan leda till alger, svamp och bakterietillväxt i dieseltankar. Sådan tillväxt kan få hela systemet att täppas igen, vilket kommer att resultera i dåligt fungerande dieselmotorer och dyra reparationer. Bakterier kräver att vatten, diesel och syre växer. STA-BIL Diesel gör det möjligt att ta ut vatten ur ekvationen som hjälper till att förhindra bakterietillväxt. Elimineringen av vatten minskar också risken för korrosion. Båtmotorer som inte körs med diesel kräver annan STA-BIL produkt.


 • Förhindrar att slem och sediment bildas
 • Rengör och smörjer injektorer för att förbättra motorns prestanda
 • Avlägsnar vatten och förhindrar tillväxten av mikrober, alger, bakterier och svamp
 • Rekommenderas för användning vid varje tankning
 • Säker användning för alla dieselbränslen och alla dieselmotorer inklusive bil-, lastbils-, jordbruks- och industri-dieselmotorer
STA-BIL Storage

STA-BIL Storage garanterat att hålla bränslet friskt och fräsch upp till 24 månader. Exakt hur fräsch stabilisatorn kommer att hålla bränsle beror på vilken typ av bensin som används och hur den förvaras.

STA-BIL Storage används för konservering av bränslet under en längre tid i stillastående båtar, t.ex. som vid vinterförvaring. För dagligt bruk eller säsongsanvändande krävs andra tillsatser/stabilisatorer till bränslet.

Eftersom båtar vinter förvaras i mer än 30 dagar behöver de en stabilisator som förhindrar bränsle från att orsaka motorskador.

Du ska använda STA-BIL Storage i båtmotorer som används sällan eller vinterförvars för att förhindra bränsle från att orsaka korrosion och skyddar motorn från utfällningar, slem och lackliknande film.

Stabilisatorn fungerar med alla typer av bensin, inklusive alla etanolblandningar. Observera att överdosering av stabilisatorn varken kommer att förlänga eller förbättra bränslets livslängd. STA-BIL Storage fungerar i alla 2- och 4-taktsmotorer samt 1, 2, 4, 6 eller 8-cylindriga motorer.

Denna produkt används för konservering av bränslet under en längre tid i stillastående båtar, t.ex. som vid vinterförvaring. För dagligt bruk eller säsongsanvändande krävs andra tillsatser/stabilisatorer till bränslet.


 • Håller bensinen fräscht för en problemfri motorstart efter varje vinter
 • Tar hand om vatten, förhindrar korrosion samt rengör förgasare och insprutning
 • Skyddar motorn från utfällningar, slem och lackliknande film
 • Förlänger motorns livslängd
 • Eliminerar behovet av att tömma bensintank och bränslesystem vid vinterförvaring
 • För alla 2- och 4-takt bensin motorer
Jämför

Jämför alla STA-BIL´s produkter från vårt sortiment och se vilken som passar dig!

Funktion360 MarineDieselStorage
BensinX
X
Diesel
X
EtanolblandningarX
X
Dagligt brukXX
Förvaring12 mån12 mån24 mån
Motverkar alger
X
Tar bort vatten/kondensXXX
Rengör och smörjerXX
KorrosionsskyddXXXDosering

Dosering för dagligt bruk vid tankning.

Liter360 Marine (ml)Diesel (ml)

Storage (ml)

20151530
40303060
60454590
806060120
1007575150


Dosering för vinterförvaring

Liter360 Marine (ml)Diesel (ml)

Storage (ml)

20303060
406060120
609090180
80120120240
100150150300

Överdosering är ingen fara. Det rekommenderar dock att inte tillsätta mer än fyra gånger den rekommenderade mängden. Om en överdosering sker på mer än fyra gånger av tillsatsen rekommenderas att bränslet späds ut.

STA-BIL FAQ

SeaSea FAQ - Vattensport

Vanliga frågor om STA-BIL
Vi rekommenderar att man använder STA-BIL Diesel respektive STA-BIL 360 Marine vid varje tankning för att skydda bränslesystemet året runt.
STA-BIL Diesel är säker att använda i ALLA dieselbränslen, inklusive blandningar med ultralåg svavel och biodiesel. Det är också säkert att använda i ALLA dieselmotorer, inklusive marin och jordbruksutrustning.
Ja! STA-BIL 360 Marine och Storage går att använda i alla bensinmotorer och STA-BIL Diesel i alla diesel motorer.
Så det går med gått samvete att använda produkterna i veteranbilar, motorcyklar, motorsågar, snöskotrar, grästrimmers, gräsklippare, mopeder etc.
STA-BIL 360 Marine
Dosering lagring: Blanda 30 ml STA-BIL MARINE Formula i 20 liter bensin för lagring i upp till 12 månader.
Dosering dagligt bruk: Blanda 30 ml STA-BIL MARINE Formula i 40 liter bensin för vardagligt skydd och optimering av ditt bränslesystem.

STA-BIL Diesel
Dosering lagring: Blanda 30 ml STA-BIL DIESEL Formula i 20 liter Diesel för lagring i upp till 12 månader.
Dosering dagligt bruk: Blanda 30 ml STA-BIL DIESEL Formula i 40 liter diesel för dagligt skydd och optimering av ditt bränslesystem.

STA-BIL Storage
Dosering lagring: Blanda 30 ml STA-BIL Storage i 10 liter bensin för lagring i upp till 12 månader.
Dosering dagligt bruk: Blanda 30 ml STA-BIL Storage i 20 liter bensin för rengöring och optimering av ditt bränslesystem vid tankning.
Ja, STA-BIL 360 Marine går att använda i alla typer av bensin. Den går också med fördel att använda små bensinmotorer och fordon.
Speciellt för mindre bensinmotorer är det viktigt att använda bränsletillsatser.
Eftersom dagens 95-oktaniga bensin bildar små kristaller när den blir gammal så kan dessa kristaller blockera flödet i bränslekanalerna i mindre förgasare.
I vissa fall kan dessa kristaller göra så att motorn inte går att starta efter en tid.
För dieselmotorer är det känt att dagens diesel har en tendens att bilda tillväxt av mikrober som ex. bakterier, alger, svamp.
Med hjälp av bränsletillsatser så förhindras just detta samt rengör och smörjer hela bränslesystemet inkl. tank, bränslepump, spridare, mm. och tar bort vatten ur dieseln.
Hållbarheten för alla STA-BIL produkter är 2 år efter att flaskan har öppnats, förutsatt att den har varit noga försluten och förvarats på en sval och torr plats.
Det kommer inte att skada någonting om du använder en gammal STA-BIL produkt, den kommer där emot inte vara lika effektivt som en nyare.
Den stämplade koden på flaskans baksida visar datumet för tillverkningsdagen.
Av dom fem första siffrorna bestämmer de två första året (21) och de tre sista (182) vilken dag på året.
Exempelkod: 21182-87649-2233. Koden på denna flaska säger att den tillverkades den 182’a dagen 2021.

Text: Thomas Hammarberg
2022-05-09