Gasolbehållare/Gasoltillbehör

TIPS!

Visa alla ombord var huvudkranen till gasolen sitter och hur den används. För extra säkerhet kan man montera en regulator med inbyggd slangbrottsäkring. För att undvika läckage skall en gaskran alltid vara helt stängd eller helt öppen. Aldrig mitt emellan.

Tillbaka till huvudkategori

Gasol

Gasol ombord har fått oförtjänt dåligt rykte. Egentligen är gasol det renaste och säkraste bränslet för att driva kök och värmare med. Förutsatt naturligtvis att allt är rätt monterat och kontrolleras årligen. En gasolvärmare startar direkt och ger värme inom ett par sekunder. Ett gasolkök kan alla hantera efter en kort instruktion. Förbränningsgaserna är luktfria men gasolen i sig har en mycket distinkt lukt som varnar om något skulle vara på tok.

En gasoltub skall antigen monteras i ett dränerat, tätt utrymme eller ute i det fria t.ex. på en badbrygga. Gasol är tyngre än luft, sjunker ner och kan därför rinna ut. Kan man inte ordna självfall för eventuell läckande gasol bör man innesluta tuben i en tät behållare från vilken gasen genom en slang kan ledas genom skrovsidan. Det höga trycket i en gasoltub anpassas av en regulator för att harmoniera med förbrukarnas behov.

Gasolen skall ledas i kopparrör som är ordentligt fastklamrade. Endast korta stumpar slang är tillåtna mellan tub och rör och mellan rör och värmare/ kök. En läckageindikator bör monteras närmast tuben och varje förbrukare skall ha sin egen avstängningskran. 

TIPSET!
Visa alla ombord var huvudkranen till gasolen sitter och hur den används. För extra säkerhet kan man montera en regulator med inbyggd slangbrottsäkring. För att undvika läckage skall en gaskran alltid vara helt stängd eller helt öppen. Aldrig mitt emellan.