• Dragkraft 40kg

  • För båtlängd 7-10m

  • Paket utan tunnel (Ø140)

Quick Quick

Tillbaka till huvudkategori