Olja & Fett

Tillbaka till huvudkategori

SeaSea FAQ – Motorkonservering
Vanliga frågor om motorkonservering
Med motorn på land. Ta bort propeller, motorkåpa och eventuell luftfilter på förgasaren. Stoppa riggen i en tunna med vatten eller använd spolmuffar och vattenslang kring vattenintagen. Starta motorn och skölj kylsystemet med färskvatten. Stanna motorn genom att spruta in konserveringsolja i förgasarna. Spraya lite rostskyddsolja på motorn och återmontera allt. Byt olja i växelhuset. Byt eventuella anoder om de har förlorat mer än 50 % av sin massa.
Varmkör motorn i sjön och byt olja, oljefilter och bränslefilter. Med båten på land: Sjövattenkyld motor. Ta bort termostaten. Lossa kylvattenslangen från intaget och skarva den vid behov. Blanda lämplig mängd, beroende på motorns storlek, lika delar glykol och vatten som ger ett skydd ner till –30 grader. Stoppa slangen i blandningen. Gå ut för att kolla att ingen står i närheten av avgasröret, starta motorn och låt pumpen suga tomt i glykolburken. Återmontera termostat och slang. Byt eventuella anoder på motor och drev/propeller. Kontrollera olja i drev/backslag. Med färskvattenkyld motor kör man bara glykolblandningen genom värmeväxlaren och byter anoder. Glöm inte anoden på själva värmeväxlaren och att kontrollera oljan i drev/backslag.
Sätt en tejplapp på motorn på vilken det står vad som är åtgärdat, när oljan är bytt, skriv datum på t.ex olje - och bränslefilter m.m. Ifall du plockat loss slangen för kylvattenintaget, skriv en stor lapp på motorpanel och motorhuv.