Motorrumsisolering

Tillbaka till huvudkategori

BULLERDÄMPNING

Motorljudet kan vara nog så besvärande ombord på både segelbåtar och motorbåtar. När det gäller utombordare så kan man inte göra speciellt mycket åt det, annat än att montera ljudavledande kåpor över motorbrunnen - om det låter sig göras.

En inombordare kan alltid bli tystare. Vi skall skilja på två sorters ljud från motorn.Stomljud som fortplantar sig i skrovet och luftburet ljud.

Stomljudet kan man komma åt genom att montera mjukare gummitassar på motorn och en eventuell kardankoppling på propelleraxeln. Det luftburna ljudet kan man isolera bort.

Det finns två T-n som är grunden för ljudisolering. Tungt och Tätt. Isoleringen skall vara så tung som möjligt. En motorhuv av solid ek dämpar ljudet bättre än en av porös plywood. Man kan öka vikten på huv och luckor genom att limma dit blygummimatta.

Kompletterar man en tung vägg med en porös matta, får man den bästa dämpningen. De flesta dämpmattor har ett lager av folie på utsidan för att inte kunna suga olja o.d. Tyvärr minskar folien mat-tans förmåga att absorbera ljud men den nackdelen uppvägs av ökad brandsäkerhet.

Sedan gäller det att täta motorrummet så att inget ljud smiter ut genom springor och hål. Tätningslister och tejp brukar göra underverk. Luftintagen kan dämpas med ljudfällor eller genom att montera samma sorts dämpare som används till dieseldrivna varmluftsvärmare.

TIPSET!
Om ljudet fortplantar sig genom styr- eller reglagekablar kan man minska störningen genom att hänga upp kablarna i lätta böjar.