• Motorkoppling

  • För Suzuki äldre modeller

  • 9,5mm