Fender

SeaSea FAQ – Fendertar
Vanliga frågor om fendertar
En fender används för att skydda båtens skrovsida mot en brygga/kaj eller mot andra båtar.
En fender bör täcka 2/3-delar av skrovsidan på höjden. Diametern bör var 10-25 cm. .
Vid normal förtöjning bör man ha 3 fendrar på varje sida. Vid utsatta lägen eller hårt väder kan det behövas fler fendrar.