Fendrar

Att ha en fender är viktigt för att skydda båten från skador när den är förtöjd, till exempel mot en kaj eller en annan båt. Fendern monteras på sidan av båten för att absorbera stötar och skydda båten mot repor och andra skador. Det finns flera olika typer av fendrar att välja mellan, såsom cylindriska, runda och platta fendrar. Den cylindriska typen är den vanligaste och kan monteras horisontellt eller vertikalt på båten. Runda fendrar, även kallade kulfendrar eller klotfendrar, har formen av en stor kula eller boll. Platta fendrar används oftast på större båtar för att ge bättre skydd.
Fendrar kan vara tillverkade av olika material, såsom gummi, PVC eller polyuretan. Vilket material som är bäst beror på båten och dess användning. De flesta fendrar har en luftventil som gör det enkelt att justera lufttrycket.
Vid val av fendrar är storleken viktig och ska vara proportionerlig till båtens storlek, vikt och fribordshöjd. Fendern bör täcka större delen av fribordet utan att släpa i vattnet. Placeringen av fendern kan påverka dess storlek, och i högriskområden bör man välja större fendrar eller flera för extra skydd. Korrekt placering och montering av fendrar är också avgörande för att ge maximalt skydd.
Antalet fendrar som behövs beror på båtens storlek, vikt och förtöjning. En tumregel är att använda en fender för varje 4-5 fot av båtlängden, till exempel 4 för en 20-fots båt. Vanligtvis används minst två fendrar på varje sida av båten och fler om båten är stor eller tung. I en utsatt miljö med höga vågor kan fler och större fendrar krävas, medan mindre fendrar kan vara tillräckliga i en skyddad hamn.

SeaSea FAQ – Fendertar
Vanliga frågor om fendertar
En fender används för att skydda båtens skrovsida mot en brygga/kaj eller mot andra båtar.
En fender bör täcka 2/3-delar av skrovsidan på höjden. Diametern bör var 10-25 cm. .
Vid normal förtöjning bör man ha 3 fendrar på varje sida. Vid utsatta lägen eller hårt väder kan det behövas fler fendrar.