• Avlägsnar förkalkningar

  • Enkel att dosera

  • 500 ml

GHS07
Skadligt

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Innehållsförteckning

Citronsyra

Tillbaka till huvudkategori