Tillbaka till huvudkategori

Regulatorn

Regulatorn övervakar spänningen och strömmen som matas in i batterierna från solpanelen och optimerar laddningsprocessen. En vanlig typ av solcellsregulator är MPPT-regulatorn som använder en algoritm för att maximera effektiviteten genom att hitta Maximum Power Point (MPP) som är den punkt där solpanelen producerar mest effekt. MPPT-regulatorn justerar spänningen som matas från solpanelen så att panelen alltid arbetar med optimal effekt, vilket ökar effektiviteten och energiproduktionen med upp till 30%.

En annan typ av solcellsregulator är PWM-regulatorn som fungerar genom att reglera pulserna av ström som matas in i batterierna från solcellspanelen. PWM-regulatorn varierar pulsbredden för att justera mängden ström som matas in i batterierna och hjälper till att optimera laddningsprocessen.

Solcellsregulatorer är viktiga för att säkerställa att batterierna laddas korrekt och för att skydda dem mot dels överladdning som kan skada batterierna med förkortad livslängd som följd. Solcellsregulatorer finns i olika storlekar och kapaciteter för att matcha solpanelens specifika behov. Dom är vanligtvis utrustade med funktioner som skydd mot överladdning, kortslutning och överhettning för att säkerställa att systemet fungerar säkert och effektivt.

SeaSea FAQ – regulatorer för solpaneler
Vanliga frågor om regulatorer för solpaneler
Flera paneler kan kopplas tillsammans utan att nödvändigtvis vara likadana avseende storleken i watt. De bör dock vara lika avseende spänningen i volt. Man kan således komplettera ett äldre system som t ex har en 100W solcell med en ny panel på 200W, förutsatt att regulatorn klarar den sammanlagda effekten. Det blir inte heller känsligt avseende placering av paneler i olika väderstreck eller om en panel skuggas av omgivande träd osv. Den panel som fortfarande är belyst av solen kommer att fortsätta leverera energi, oberoende av den panel som ligger i skugga.
Grövre kabeldimension behövs, då spänningen i systemet är lägre än vid seriekoppling, vilket medför högre kostnader vid installationen. Mindre flexibilitet avseende placering av solceller då närheten till regulator/batteri blir mer kritisk. Lägre verkningsgrad från solcellen.
Vid användning av en effektiv MPPT regulator kan effekten bli upp till 25-30% högre än med en konventionell PWM regulator. Högre verkningsgrad. Möjlighet att använda tunnare kabelarea, vilket ger en billigare installation. Större möjlighet att placera panelerna på längre avstånd från regulator/batteri, vilket möjliggör en flexiblare och bättre placering av panelerna. Snabbare och enklare installation med mindre materialåtgång.
Om en panel skuggas i serien slås laddningen helt eller till stor del ut, dvs seriekoppling ska EJ användas på platser där en eller flera av panelerna riskerar att skuggas helt eller delvis under hela eller delar av dagen. Panelerna måste sitta lika exponerade för ljuset, dvs ej i olika väderstreck eller i olika vinkel. Likadana paneler avseende storlek i watt och volt bör användas.
Solpanelens riktning bör vara mot syd och placeras så att den inte utsätts för skuggning av träd och annat som reducerar laddningen. Lutningsvinkeln är optimalt 30 grader sommartid, 45 grader sett över hela året och 70-90 grader vintertid. Om den justerbara konsolen för väggmontage används kan man med fördel justera detta över året för maximal prestanda.