Batteriövervakning

Beräkning av kabelarea? Läs mer->

Valet av kabel är viktigt för att din  laddare eller solpanel skall fungera optimalt. Kabeln som går från solpanel är speciellt viktig – om din kabel är underdimensionerade kommer du att ”förlora” ström på vägen. Hur många ampere som skall genom kabeln och hur långt avståndet är avgör vilken dimension du bör ha på kabeln. 

Läs mer här->

Tillbaka till huvudkategori

Batteriövervakning

Batteriövervakning hjälper dig att hålla koll på dina batterier med bland annat laddningsnivå och hur mycket ström som flödar in och ut ur batterierna. Det kan vara viktigt ur säkerhetssynpunkt att säkerställa att du alltid har tillräckligt med ström ombord och inte riskerar oplanerade driftstopp.

Det finns flera batterityper som inte bör laddas ur för mycket och genom att ha koll på laddningsnivån så kan man förlänga livslängden på batterierna. Utöver laddningsnivå kan man också ofta övervaka strömflöde, temperatur och spänning. Denna information kan användas för att använda och ladda sina batterier optimalt.

Idag finns det flera typer av batteriövervakningar som också går att ansluta till din telefon via Bluetooth eller via mobilnätet så att du alltid kan ha full kontroll oavsett var du befinner dig.

Ett system för batteriövervakning består ofta av en monitor och en shunt. Men det finns flera olika system och du kan bygga ihop ett system efter eget önskemål. Ett bra system för batteriövervakning är ofta en god investering.