Batteriövervakning

Beräkning av kabelarea? Läs mer->

Valet av kabel är viktigt för att din  laddare eller solpanel skall fungera optimalt. Kabeln som går från solpanel är speciellt viktig – om din kabel är underdimensionerade kommer du att ”förlora” ström på vägen. Hur många ampere som skall genom kabeln och hur långt avståndet är avgör vilken dimension du bör ha på kabeln. 

Läs mer här->

Tillbaka till huvudkategori