• Liten

  • 3,2 l vatten/dag

  • Minimal strömförbrukning

Tillbaka till huvudkategori