Länspumpar


TIPS!

Sätt ett filter  på på slangen vid insuget. Alternativt ett perforerat rör på länspumpslangen eller vira myggnät runt den dränkbara pumpen för att förhindra att skräp sugs in i pumpen.

Tillbaka till huvudkategori

Länspumpar

Länspumpar fyller en viktig funktion i fritidsbåtar - nämligen att pumpa ut oönskat vatten ur kölsvinet. Oönskat vatten kan bestå av regn, vågor eller i värsta fall vatteninträngning. Ur ett säkerhetsperspektiv är därför länspumpen väldigt viktig och kan förhindra att båten sjunker.

Det finns både manuella och elektriska länspumpar, de elektriska pumparna har ofta automatisk funktion och går igång så fort den känner av att det finns vatten att pumpa ut. I de fall där pumpen inte är automatisk så går det att koppla in en nivåbrytare för att få automatisk funktion.

När du väljer länspump bör du välja en som har tillräcklig kapacitet för dina behov. En större båt kan behöva en större pump. I större båtar kan man också ha separata länspumpar för olika sektioner för ökad säkerhet. Dessutom kan man även koppla in ett larm så att man varnas då länspumpen startar.

Tänk också på att montera länspumpen på rätt plats där vattnet samlas i kölsvinet. Slangen som ansluts till pumpen ska vara rätt dimensionerad och armerad så att den inte kan vikas och förhindra vattenflödet. Länspumpen bör kontrolleras med jämna mellanrum. Det är viktigt att rengöra länspumpens inlopp från smuts och främmande föremål som kan förhindra pumpens effektivitet. Se också till att det inte finns skador på pumpen och slangen samt att den sluter tätt kring alla anslutningar.

Länspumpen är en mycket viktig del av båten säkerhetsutrustning, se därför till att din båt har en bra länspump och att den är i god kondition.

Vanliga frågor om länspumpar
Ja, det finns länspumpar som är solcells drivna. Det bästa är att använda en vanlig länspump, batteri, solpanel för drift även vid mulet väder och mörker.
En båt ska ha minst två länspumpar, en elektrisk som gärna får vara automatisk och en manuell som back-up.
Ja, det minskar risken för att det fastnar skräp i pumpen som kan få den att sluta fungera.