Länspumpar


TIPS!

Sätt ett filter  på på slangen vid insuget. Alternativt ett perforerat rör på länspumpslangen eller vira myggnät runt den dränkbara pumpen för att förhindra att skräp sugs in i pumpen.

Tillbaka till huvudkategori

LÄNSPUMPAR
Den effektivaste länspumpen lär vara en livrädd hinkförsedd gast som står till knäna i vatten, men det är en situation som man försöker undvika att hamna i.

En länspumps vanligaste jobb är att tömma båten på slagvatten. Den har sällan så stor kapacitet att den gör någon större nytta vid en större läcka efter t.ex. en grundkänning.
Länspumpar finns i ett antal olika utföranden. Vanligast är helt manuella kolv eller membranpumpar och små elektriska pumpar som används mest till att länsa mindre båtar med. Dessutom finns det länspumpar som fungerar med vågornas rörelser eller av båtens naturliga ryckningar i förtöjningstamparna. De kraftigaste länspumparna drivs från inombordsmotorn antigen kopplade till svänghjulet eller till propelleraxeln.

En pumps kapacitet räknas i hur många liter den förmår att pumpa per minut. Det måttet är bara jämförbart mellan elektriska eller maskindrivna pumpar. En manuell pumps kapacitet beror i högsta grad på pumparens fysik. Det är jobbigt att pumpa för hand! En länspumps effektivitet bestäms av lyfthöjden. Ju högre lyfthöjd desto lägre effekt.

Små elektriska länspumpar kompletteras ofta med en nivåvakt för att kunna slå till automatiskt när slagvattnet stiger över en viss nivå. För att fungera är det viktigt att nivåvakten och den dränkbara pumpen är ordentligt fastskruvade så att den inte flyter upp. De flesta elektriska länspumpar tål inte att köras torra en längre tid.

TIPSET!
Sätt ett filter i form av ett perforerat rör på länspumpslangen eller vira myggnät runt den dränkbara pumpen för att förhindra att skräp sugs in i pumpen.

Vanliga frågor om länspumpar
Ja, det finns länspumpar som är solcells drivna. Det bästa är att använda en vanlig länspump, batteri, solpanel för drift även vid mulet väder och mörker.
En båt ska ha minst två länspumpar, en elektrisk som gärna får vara automatisk och en manuell som back-up.
Ja, det minskar risken för att det fastnar skräp i pumpen som kan få den att sluta fungera.