Wema Wema - Marintankmätare och mätsystem - SEASEA

Sedan Wema grundades 1983 har de högkvalitativa nivågivarna och instrumenten levererats till ett ökande antal marknader och industrier. Den årliga produktionen uppgår till flera miljoner enheter. Wema är numera världsledande och har under årens lopp fått ett globalt rykte för att leverera de mest tillförlitliga nivågivarna och instrumenten på de olika marknaderna.