Ventiler

Tillbaka till huvudkategori

SeaSea FAQ – Ventilationsgaller
Vanliga frågor om ventilationsgaller
Ventilationsgaller ökar cirkulationen av luft och minskar risken för att det ska bildas mögel i båten. Det kan ven vara bra för att ventilera ut överskottsvärme från t.ex en kylkrompessor eller batteriladdare. Även motorrummet kan behöva ventilation så att motorn får tillräckligt med luft för att fungera bra.
Välj ett galler som släpper in så mycket luft som möjligt utan att det kommer in regn eller stänk från vattnet. .
Utrymmen där man vill ha frisk luft t.ex. i ruffar, toalett eller i utrymmen som blir varma. Varma utrymmen kan vara där laddare, kylkrompessor m.m. sitter. Motorrum behöver också ventilation.