Torrboll & luftsanering

Tillbaka till huvudkategori

SeaSea FAQ – Torrbollen
Vanliga frågor om torrbollen
Det är helt beroende på hur fuktigt det är. Generellt kan man säga att en refillpåse räcker 1-3 månader i ett utrymme på 12-14 m².
Torrbollen fungerar ända ner till 0 C, men vid minusgrader upphör funktionen då ingen fukt finns. Vätskan i burken fryser inte till is.
Torka upp och tvätta med ljummet vatten. Upprepa vid behov.