Fotogenvärmare

Tillbaka till huvudkategori

Fotogenvärmare

Fotogenvärmare har använts under lång tid och är en klassisk källa till värme för båtar. Som bränsle används fotogen och en tank på 5-10 liter räcker oftast för många dagars uppvärmning.

En fotogenvärmare fungerar genom att fotogen tillförs en brännare som sedan värmer upp den kalla luften och för den vidare för uppvärmning av båten. De är tysta och stör varken besättningen eller båtgrannarna.

Med en fotogenvärmare ombord får du en tillförlitlig lösning för båtens uppvärmning. Dessutom driver de ut fukten i luften och skapar ett behagligt klimat utan att kräva stora mängder bränsle eller landström.