Trimplan

  • Trimplan används i huvudsak till att ändra båtens gångläge i olika förhållanden. Fasta trimplan brukar kompensera båtens grundläggande egenskaper. De är antingen fixerade eller kan regleras med någon form av enkel inställningsanordning. Vanliga oftast på båtar med dålig bärighet i aktern.
  • Rörliga trimplan används för att förbättra gångläget på planande båtar antingen de går i deplacement eller planar. Det finns två typer av rörliga trimplan. Elektromekaniska och elektrohydrauliska. I det första fallet styrs trimplanets vinkel av en elmotor. I det senare fallet pumpar en elmotor hydraulolja till kolvar som påverkar trimplanen.
  • Man kan montera avkännande automatik på trimplanen så att båten alltid har bästa gångläge oberoende av fart och belastning.
  • Trimplanens storlek beror på båtens storlek och fartområde. Principiellt kan man säga att långsamma båtar behöver större trimplan än snabba.
  • Det finns också trimfenor som man kan montera på utbordarens eller drevets kavitationsplatta. De kan vara till god hjälp för båtar med svaga motorer eller mindre bäriga aktrar.


TIPSET!

Använd trimplanen med måtta eftersom de ökar bränsleförbrukningen. Var försiktig med nertrimning av fören vid körning i medsjö. Båten kan dyka i nästa våg. Likaså skall man undvika hastig backning med fällda trimplan. Båten kan då ta in sjö över aktern.


Så fungerar Mente Marine ACS trimplansautomatik. Se filmen här ->

Så fungerar Lenco trimplan. Se filmen här ->

Så fungerar Zip Wake. Se filmen här ->