Tillbehör

Tillbaka till huvudkategori

TOALETTER

Har man inte plats för en fast monterad toalett ombord så är alternativet en hink med tättslutande lock eller en planteringsspade som används för att dölja spåren efter toalettbesöken i land.

En ”spoltoalett” med inbyggd vatten- och avfallstank kan också vara ett alternativ som kan stuvas undan när den inte används. En fast monterad toalett måste vara försedd med en hålltank som kan tömmas från land. Direktutsläpp och tömning av tanken får bara ske ute på öppet hav.

För att förhindra besvärande doft ombord bör man använda sig av speciell lukttät slang mellan toalett, tank och utlopp. Alltid tömma tanken före längre stillaliggande och pumpa in saneringsvätska i toalettens kretslopp om båten skall stå oanvänd en längre tid.

När det gäller val av toalettstol så är de elektriska enklast att handha och brukar orsaka minst problem. De är oftast försedda med en kvarn som finfördelar fekalierna. Det den inte kan mala lämnas kvar i skålen och kan inte orsaka förstoppning i systemet.

Har man plats så skall man, för bästa bekvämlighet välja en stol med stor skål som brukar hålla samma mått som hemmatoaletterna.

En god regel är att inte stoppa någonting som man inte har ätit upp i toaletten.

TIPSET!
Använd alltid, för att undvika stopp i systemet, det speciella lättupplösliga toalettpappret som är framtaget just för båt - och campingtoaletter. Det är visserligen lite dyrare än vanligt toapapper men är väl värt pengarna om man inte gillar att rota i hålltanken.