Anoder

Tillbaka till huvudkategori

Anoder

Anoder är en skyddsanordning som offras före andra metaller och förhindrar korrosion. För att vara effektiv behöver anoden innehålla en mindre ädel metall än den som den fästs på, vanligtvis zink, aluminium eller magnesium. Vilken anod som passar bäst beror på vattenmiljön. Zink är lämpligt på västkusten och aluminium på ostkusten. Anoden bör bytas ut när cirka 50% av den har offrats eller om det finns en vit beläggning på ytan. Anoder finns i olika storlekar och former på både båt och motor som drev, roder, propellrar, axlar och i kylvattensystem.
Innan du sjösätter båten är det viktigt att undersöka anoderna noggrant. Om anoderna har en korroderad yta är det ett tydligt tecken på att de inte fungerar som de ska och dom behöver bytas ut.
Kontrollera även att anoderna är ordentligt fast och på rätt plats. Anoderna ska vara i direkt kontakt med dom delar som de är avsedda att skydda och det är viktigt att de inte är sitter löst eller för tajt monterade.
Genom att ha anoderna i bra skick innan sjösättning kan du undvika allvarliga skador och kostsamma reparationer som kan komma senare.

SeaSea FAQ – Anoder
Vanliga frågor om zinkanoder
AQ100, 200-290SP/DP: zink både på ost och västkust. DP-H, DP-R, DP-SM, SX, DP-S, DPS-A : Aluminium på ostkusten. Zink på västkusten. Mälaren och insjöar (sötvatten) skall ha magnesium.
Alpha One GenI GenII: aluminium på både ost och västkust Bravo One, two, Three: aluminium på både ost och västkust Mälaren och insjöar (sötvatten) skall ha magnesium.
Segelbåtsdrev SD20-50 aluminium på både ost och västkust Mälaren och insjöar (sötvatten) skall ha magnesium.