Pollare & halkipar

Tillbaka till huvudkategori

Pollare

Knapar och pollare är de viktigaste beslagen ombord. Knapen är en T-formad historia som kan användas till all sorts fästen för tågvirke medan pollaren är en eller två ”stubbar” som förtöjningslinan anbringas på.

Knapen/ pollaren skall sitta fast stadigt. Alltid med genomgående bult och med stora avlastningsbrickor under. Man bruka säga att båten skall kunna lyftas i sina förtöjningsbeslag.

Både knapar och pollare finns i ett antal varianter. T ex knipknapen som ofta används till skot. Alladinknapen som kan fästas på en vajer och dessutom finns olika sorters skotlås, Clamcleat och avlastare.

TIPSET!
En rätt beslagen tamp behöver bara två törn runt en knap för att sitta säkert. Samtidigt är den lätt att lossa.