Tabell för att välja rätt storlek på P-ring

Bojförankringslina eller kättting bör ha en längd på 3-4 ggr djupet.


TIPS!

Lägg en extra kätting eller grov lina mellan bojsten och land. Den kan användas för att lyfta upp stenen om den ordinarie bojkättingen skulle nötas sönder eller tappas.

Bojförankring

En bojsten kan i princip aldrig bli för tung - om den skall ligga på plats hela livet och aldrig tas upp. Man kan använda natursten, gjuta i betong eller använda järnskrot för att fästa bojen i. Vikten och formen på ”stenen” har lika stor betydelse för hur bra den håller fast.

En stor platt ”sten” kan vara lika effektiv, eftersom den skapar större friktion mot botten, som en kompakt, mycket tyngre ”sten”. Men stenen behöver inte vara en sten.

Ett enklare och lättare alternativ till stenen är s.k. O - eller P-ringar av kraftig stålplåt som gräver ner sig i botten och fungerar som stora tunga ankare. Fördelen med dem är också att de genom sin kompakta form inte tappar sin vikt i vatten enligt Archimedes princip. Dessutom är det ganska enkelt att spela upp dem på hösten vid behov.

Man kan även använda en speciell plastad bojtamp, som inne-håller blysänken, mellan boj och sten i stället för kätting. Fördelen med tampen är att den inte rostar, däremot kan den om den är fel monterad skavas sönder.

TIPSET!
Lägg en extra kätting mellan bojsten och land. Den kan användas för att lyfta upp stenen om den ordinarie bojkättingen skulle nötas sönder eller tappas.