Pulpitbeslag & räckhållare

MANTÅGSVAJER

Förr eller senare spricker plasten på mantågsvajern och det blir dags för reparation eller byte. Om den gamla vajern i övrigt är hel är det enklast att skala av den trasiga plasten och trä på ny krympplastslang som bakas på plats i en hundragradig ugn.

Skall man byta vajer så finns det två typer att tillgå. En konventionell plastöverdragen vajer på vilken man skruvar, eller låter en riggmakare pressa, fast nya ändstycken.

Alternativet är Parafil. En helsyntetlina på vilken man själv kan fästa lämpliga ändstycken. Parafillinan och dess ändstycken är lite grövre än vajern så man bör kontrollera att de verkligen passar i mantågsstöttornas hål.

TIPSET!
Om man renoverar mantåget med krympplast kan det vara svårt att trä vajern genom slangen. Rullar man ut hela slangen och blåser i den med en dammsugare brukar det bli mycket lättare att föra in vajern.

Dra slangen en bra bit över ändstyckena. Skär rent först när slangen har krympt och svalnat.