Dessa västar är för dig som seglar, välj flytkraft efter användande. Till havskappsegling rekommenderas 190 eller 305 Newton. Finns både med och utan fäste för säkerhetslina. SLA-modeller har även sprayhood, nödljus och fäste för AIS och därmed godkända för havskappsegling. Komplettera med säkerhetslina/livlina och Jack Stay/däcksband.

Klassiska seglarvästar hittar du här!

Tillbaka till huvudkategori