Flytoveraller & flytplagg 50 Newton

Flytoveraller och flytplagg som håller en person flytande med god marginal men kräver simkunnighet eftersom de inte hjälper användaren till ryggläge. För simkunnig person från 25 kg och uppåt.

Tillbaka till huvudkategori

Flytoverall