Lanternor

Tillbaka till huvudkategori

Lanternor

En viktig del av båtens säkerhetsutrustning är lanternorna och dom används för att markera din positionen på vattnet i mörker. På så sätt blir det möjligt för andra båtar att undvika kollision och navigera säkert. Det obligatoriskt för alla båtar att ha korrekt placerade och fungerande lanternor efter skymning. Reglerna kring lanternor kan variera beroende på var du befinner dig och vilken typ av lanternor du använder.

Båtar som inte överstiger 7 meter och går med en hastighet på högst 7 knop inte behöver ha en grön och en röd lanterna. De båtar behöver bara en vit lampa rakt framåt.
Lanternorna ska vara synliga på ett avstånd av minst två nautiska mil som är 3,7 kilometer. Förutom dom här kraven kan det finnas andra krav som gäller beroende på vilket land och vattenområde du befinner dig i och om det finns andra fartyg i närheten. Dessa regler är vanligtvis fastställda av den internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Lanternor är inte bara en funktionell detalj utan dom kan också vara en viktig del av båtens design och estetik. Många båtägare väljer att investera i utformade lanternor som kompletterar båtens utseende och stil.


SeaSea FAQ – lanternor
Vanliga frågor om lanternor
Lanternor ska ge vitt, rött eller grönt ljus.
En båt som färdas i mörker dvs efter solens nedgång och innan solens nedgång eller vid nedsatt sikt (dimma & regn) ska ha lanternor tända.
Det är oftas inte bra eller godkänt att göra så då lanternan kan avge fel färg.