Bränsleceller

Tillbaka till huvudkategori

Bränsleceller

Bränsleceller innehåller energi som kan omvandlas till elektricitet. Fördelarna med bränsleceller jämfört med andra typer av generatorer är bland annat att de är renare och har högre verkningsgrad. Tack vare detta så medför det även lägre buller och utsläpp.

På senare år har bränsleceller blivit allt mer populära, genom en reaktion mellan bränslet och syret i luften kan elektricitet utvinnas och det enda som skapas är elektricitet, vatten och värme. Med andra ord är det mycket miljövänligt. Elektriciteten kan användas för att ladda upp din batteribank och driva all elektrisk utrustning ombord.

Utöver miljöfördelarna ger bränsleceller högre verkningsgrad, det innebär att mindre bränsle behöver användas för att skapa samma mängd elektricitet. Dessutom är de väldigt tysta och vibrerar minimalt vilket gör att du inte behöver störas av en generator i båten.

Hos oss hittar du både bränslecellsaggregat och bränslet till dem. Gör dig fri från smutsiga och bullriga generatorer!

SeaSea FAQ – Bränsleceller

Vanliga frågor om bränsleceller
Utsläppet som blir från en bränslecell är vanligt vatten och liten mängd koldioxid. Den drivs av metanol vilket framställs ur cellulosa/trä.
En bränslecell har en katalystisk funktion vilket innebär att det, i princip, är utan rörliga delar. Processen är ljudlös. Rent tekniskt så har en bränslecell flera plattor som kallas anoder och katoder, vilka är separerade av ett membran. Spänningen skapas av den katalysiska processen skapar protoner och elektroner där elektronerna inte kan passera membranet. D leds istället vidare till en extern krets som genererar ström.
En bränslecell drivs av metanol. För Efoy bränsleceller är det viktigt att använda Efoys eget bränsle då renhetsgraden är hög och garanterad. Metanol med föroreningar kan skada bränslecellen så att den måste bytas ut.