Bränsleceller

Tillbaka till huvudkategori

SeaSea FAQ – Bränsleceller

Vanliga frågor om bränsleceller
Utsläppet som blir från en bränslecell är vanligt vatten och liten mängd koldioxid. Den drivs av metanol vilket framställs ur cellulosa/trä.
En bränslecell har en katalystisk funktion vilket innebär att det, i princip, är utan rörliga delar. Processen är ljudlös. Rent tekniskt så har en bränslecell flera plattor som kallas anoder och katoder, vilka är separerade av ett membran. Spänningen skapas av den katalysiska processen skapar protoner och elektroner där elektronerna inte kan passera membranet. D leds istället vidare till en extern krets som genererar ström.
En bränslecell drivs av metanol. För Efoy bränsleceller är det viktigt att använda Efoys eget bränsle då renhetsgraden är hög och garanterad. Metanol med föroreningar kan skada bränslecellen så att den måste bytas ut.