Batteriladdare

Valet av kabel är viktigt för att din laddare eller solpanel skall fungera optimalt. Kabeln som går från solpanel är speciellt viktig – om din kabel är underdimensionerade kommer du att ”förlora” ström på vägen. Hur många ampere som skall genom kabeln och hur långt avståndet är avgör vilken dimension du bör ha på kabeln.

Tillbaka till huvudkategori

Batteriladdare

Batterier brukar vara ett vanligt samtalsämnet ombord under kulna höstkvällar. För att hålla dem i trim krävs det antingen många motorgångstimmar eller laddning från stolpe i land. Drar man ombord 220 volt, om så bara över en lös kabel, måste man för sin egen säkerhet montera en jordfelsbrytare på sladden.

Billiga laddare är inte avsedda att användas i fuktig miljö och tar inte hänsyn till laddningsgraden utan fortsätter, i värsta fall, ladda tills batteriet kokat torrt.

En riktig batteriladdare ombord är fuktsäkrad och elektroniskt styrd. Den kontrollerar batteriets kondition och laddningsgrad så att batteriet aldrig kan bli överladdat.

Batteriladdarens effekt har mindre betydelse. En svag laddare laddar till slut upp hur stor batteribank som helst – det tar bara längre tid. Som tumregel kan man säga att batteriladdaren, för effektiv laddning, skall prestera ca. 10 procent av batteriernas kapacitet. D v s en batteribank på 150 Ah bör laddas med minst en 15 Amperes laddare.

Nu är inte ekvationen så enkel att batteriet i ovan nämnda kombination skulle bli fulladdat på 10 timmar. Det tar oftast mycket längre tid än så. Laddningseffekten minskar när batteriet närmar sig fulladdning. I början går det fort att ladda, men sakta på slutet när det gäller att få in de sista amperen i batteriet.

TIPSET!
Skaffa en batterimätare, t ex NASA BM-1, som håller reda på batteriets laddningsgrad.