Batteriladdare

Valet av kabel är viktigt för att din laddare eller solpanel skall fungera optimalt. Kabeln som går från solpanel är speciellt viktig – om din kabel är underdimensionerade kommer du att ”förlora” ström på vägen. Hur många ampere som skall genom kabeln och hur långt avståndet är avgör vilken dimension du bör ha på kabeln.

Tillbaka till huvudkategori

Batteriladdare

En batteriladdare är något som varje båtägare behöver. Speciellt med tanke på att batterierna i båten annars ofta skulle stå utan laddning under långa perioder, något som kan skada batterierna.
Moderna batteriladdare är tekniskt avancerade och kontrollerar hela laddningsprocessen till skillnad mot äldre batteriladdare som endast matar ström tills batteriet är mättat. Fördelen med mjukvarustyrda batteriladdare är att de kan optimera laddning utifrån batteriets förutsättningar vilket gör att laddningen blir effektivare och dessutom inte riskerar att skada ditt batteri, de kan t.o.m. förlänga batteriets livslängd.
Batteriladdare drivs ofta av landström men det finns också tex. DC/DC-laddare som drivs av motorns generator samt solcellsregulatorer som drivs av solceller. Dessa är också “smarta” för att optimera laddningen. De är alla tekniskt avancerade men också viktiga för säkerheten ombord och ser till att all batteriladdning är kontrollerad och optimerad. De ser också till att strömförsörjningen säkerställs för båtens alla behov som bland annat navigationsutrustning och belysning.

SeaSea FAQ – Batteriladdare

Vanliga frågor om batteriladdare
Laddtiden beror på hur två saker, dels hur stor är batteribanken (Ah) och hur kraftig är laddaren (A). Enkelt sagt är det batteribanken i Ah delat med laddarens strömstyrka A. Till exempel 70 Ah batteri och 7A laddare. 70/7=10 tim.
Det finns många bra tillverkare av batteriladdare. De bästa anses vara Victron, Mastervolt och CTEK.
De flesta moderna laddare (Victron, Mastervolt, CTEK) går att ställa om för olika batterityper såsom AGM, Litium, EFB med flera.