Tillbaka till huvudkategori

MARINBATTERIER

De fasta batterierna ombord kan ha två funktioner. Antigen startar man motorn med dem eller också används de till förbrukare av olika slag. I vissa fall kan dessa funktioner kombineras. I båtsammanhang talar man normalt om tre sorters batterier.

Startbatteriet är konstruerat för att snabbt kunna ge en kraftig startström och sedan kvickt kunna återta förlorad effekt. Startbatteriet kan bli förstört om man laddar ur det för mycket.

Förbrukningsbatteriet är avsett att ge ut lite ström under en lång tid och till att tåla djupurladdningar. Det är något segare att ta emot laddning. Men det är bara i extremfall som man behöver speciella start / förbrukningsbatterier.

Marinbatteriet eller fritidsbatteriet klarar normalt alla funktioner på en fritidsbåt. Skillnaden mellan marin – fritid är att ett marinbatteri är kraftigare uppbyggt och tål stötar och slag bättre än ett fritidsbatteri. 

TIPSET!

Motorrummet är olämpligt som batteriförvaringsplats av två skäl. Dels utvecklar blyackumulatorn explosiv vätgas vid laddning. Dels gillar inte batteriet värmen i maskinhallen. Batteriet mår bäst i ett svalt, ventilerat utrymme och måste vara väl förankrat ombord. Ett batteri som kommer på drift kan ställa till med stor skada.

Ordlista marinbatterier - Läs mer här