Tillbaka till huvudkategori

Billiga båtbatterier för fritidsbåtar. Batterier till båt bör klara laddas upp fort och effektivt.  Båtbatteri är speciellt lämpade för användning i båtar då miljön med saltvatten och fukt gör att miljön är svårare för båtbatteri. De fasta batterierna ombord kan ha två funktioner. Antingen startar man motorn med dem eller också används de till förbrukare av olika slag. I vissa fall kan dessa funktioner kombineras

Båtbatteri eller marinbatteriet klarar normalt alla funktioner på en fritidsbåt. Skillnaden mellan marin – fritid är att ett Båtbatteri är kraftigare uppbyggt och tål stötar och slag bättre än ett fritidsbatteri. 


Ett batteri ska vara konstruerat för att snabbt kunna ge en kraftig startström och sedan kvickt kunna återta förlorad effekt. Båtbatteriet kan bli förstört om man laddar ur det för mycket.

Batteri för båt är även avsedda att ge ut lite ström under en lång tid och till att tåla djupurladdningar. Det är något segare att ta emot laddning. Men det är bara i extremfall som man behöver speciella start / förbrukningsbatterier.

Ett batteri till båt ska tåla djupurladdning dvs där en cell är helt urladdad och använder låg strömstyrka så att spänningen sjunker under den absoluta minimigränsen. Våra batteri tål många uppladdningar och laddcykler.

Båtbatterier med specifika CCA-värden för rätt batteri till alla båtmotorer.

Våra batteri uppfyller de höga krav som ställs på ett 12 volts batteri för att användas i båt, Batteri till båtar är konstruerat för ständiga i och urladdningar). Båtbatteriet har en hög startström. Batteri till båt är underhållsfria och har 90° lutningsförmåga i alla riktningar. Skaksäkert genom plastfiberskikt vid separatorerna.

TIPSET!

Motorrummet är olämpligt som batteriförvaringsplats av två skäl. Dels utvecklar blyackumulatorn explosiv vätgas vid laddning. Dels gillar inte batteriet värmen i maskinhallen. Batteriet mår bäst i ett svalt, ventilerat utrymme och måste vara väl förankrat ombord. Ett Båtbatteri som kommer på drift kan ställa till med stor skada.


Ordlista marinbatterier - Läs mer härVanliga frågor
CCA är en förkortning av "Cold Cranking Amperes" så kallad kallstartström. CCA är ett mått på den ström som ett fulladdat batteri kan ge i -18°C under minst 30 sekunder innan batteriet (tillfälligt) når så låg spänning som 7,2 V (1,2 V/cell).​ För att starta en båtmotor krävs ett visst CCA. Motortillverkarna brukar oftast rekommendera ett minimum CCA-värde på batteriet för att det ska klara av att starta motorn.
MCA är en förkortning av ”Marine Cranking Amperes” så kallad kallstartström. MCA är ett mått på den ström som ett fulladdat batteri kan leverera vid +/- 0 °C under minst 30 sekunder innan batteriet (tillfälligt) når så låg spänning som 7,2V (1,2v/cell)​. För att räkna om MCA till CCA: multiplicera MCA-värdet med 0,8.
Wattimmar förkortat "Wh" är ett värde som beskriver hur många timmar ett batteri kan producera effekten 1 Watt dvs hur mycket energi som finns i batteriet. För att räkna ut antal wattimmar på ett batteri: multiplicera antal Ah (amperetimmar) med Spänningen (V). Observera att DOD, depth of discharge (urladdningsdjupet) även påverkar antalet Wattimmar på ett batteri.
För att räkna ut antal wattimmar (Wh) en elprodukt förbrukar, multiplicerar du antal Watt (W) med tiden som du använder produkten. Ex: en 12V dammsugare som har effekten 90W och som används i en halvtimme = 90W x 0,5h = 45Wh