Båt/Motorlås

Tillbaka till huvudkategori

Båt motorlås

Att helt stöldskydda en båt går inte. Får tjuven bara tillräckligt lång tid på sig så kan alla lås betvingas. Men man kan göra det svårare för tjuven.

Larm i all ära men tyvärr struntar omgivningen ofta i att ett larm går. Man blir bara irriterad om det fortsätter att tjuta.

Försäkringsbolagen har olika anvisningar om hur man skall skydda båten på bästa sätt. Ibland kan man få rabatt på självrisken om dessa anvisningar följs.

Huvudsaken är att båten är ordentligt fastlåst vid bryggan. Det gäller hela vägen från en härdad låsbygel i båten över godkänd kätting och lås till en likaledes härdad bygel i bryggan.

Båtar under 200 kg deplacement får låsas med klass 2 kätting och lås. Övriga kräver anordningar av klass 3. Skall man vara riktigt säker finns också lås och kätting i klass 4 men de är så tunga och klumpiga att blir svårhanterliga.

Utbordare måste vara låsta med godkända lås. Ett hänglås över fästskruvsbyglarna hindrar bara den enklaste amatörtjuven.

Att förhindra ett inbrott i båten är svårare. Luckor och lås brukar vara väldigt lätta att bryta upp. Ju mera motstånd tjuven får desto större brukar skadorna på båten bli. Bäst är att ta hem värdefull utrustning eller stuva undan det så att en blick in i båten inte lockar till inbrott.

TIPSET!
Sätt en säkerhetstamp i form av ett gummirep på både lås och kätting. Skulle man tappa dem i vattnet så är det bara att fiska upp igen.