Åror/Båtshakar/Paddel

Tillbaka till huvudkategori

SeaSea FAQ – Åror
Vanliga frågor om åror
Årors längd bestäms av båtens bredd, låga fribord innebär att man kan ha lite kortare åror. Båtens bredd: Årans längd: 100 cm 150 cm – 180 cm 110 cm 180 cm – 210 cm 120 cm 195 cm – 225 cm 130 cm 225 cm – 255 cm 140 cm 240 cm – 270 cm 150 cm 255 cm – 300 cm 160 cm 285 cm – 315 cm 170 cm 300 cm – 330 cm 180 cm 330 cm – 360 cm.
Åror tillverkas av lamininerat kvistfritt virke (gran) som lackas med en speciallack som är extra vattenbeständig.
Årans längd bestäms av båtens bredd.

Åror eller paddlar ombord tillhör säkerhetsdetaljerna speciellt på mindre motorbåtar. Men en åra eller en paddel gör ingen glad när den väl behövs. En båt utan köl och roder cirklar oftast runt när man försöker paddla den bara på ena sidan. Med två som paddlar på var sin sida kan man i nödfall färdas någotsånär effektivt åt rätt håll. Är man ensam ombord måste man sitta i fören och paddla växelvis om styrbord och babord.

Två åror av rätt längd är det bästa alternativet till en fungerande motor.

För en roddbåt som rors med fasta årklykor och där man vill att årorna skall kunna fällas in i båten på aktertoften tar man måttet mellan akterspegeln och årklykans fäste, lägger till halva båtens bredd i höjd med klykorna och drar ifrån ca. fem cm. Ror man med lösa klykor eller struntar i om årorna kan fällas in till aktertoften så tar man så långa åror man tycker är lagom. Ju längre desto mera fart per årtag.

TIPSET
Sätt ett årklyksfäste på segelbåtens sittbrunnsarg. Då kan man vid behov effektivt ro fram båten i bleke. Styr med rodret. Åran kan med rätta beslag dubblera som spribom.