Beräkning av kabelarea? Läs mer->

Valet av kabel är viktigt för att din  laddare eller solpanel skall fungera optimalt. Kabeln som går från solpanel är speciellt viktig – om din kabel är underdimensionerade kommer du att ”förlora” ström på vägen. Hur många ampere som skall genom kabeln och hur långt avståndet är avgör vilken dimension du bör ha på kabeln. 

Läs mer här->

Tillbaka till huvudkategori

Solceller båt

Ström ombord är alltid en bristvara, om man nu inte råkar vara ständigt uppkopplad till bryggans 220 Volt. För att ladda batterierna krävs det att man kör motorn eller ett separat elverk. Något som inte är speciellt populärt vare sig i gästhamnar eller naturdito.

Solceller har blivit lösningen för mångas strömproblem och det brukar fungera utmärkt - så länge solen skiner.

Bästa effekt får man mitt på dagen när panelen är riktad rakt mot solen men även i molnigt väder sker en viss laddning av batterierna.

Skall man ha någon nytta av investeringen i solceller så bör man inte snåla från början och köpa en för liten panel. En 20 Watts solcellspanel klarar under sommarmånaderna i veckan ladda ett marinbatteri under förutsättning att panelen är uppe för jämnan och monterad i söderläge.

Att hålla ett modernt kylskåp i gång kräver minst en 40 Wattare och har man högre krav på strömförbrukning så är det bara att plussa på.

Placeringen av panelen är viktig för bästa effekt. Skuggas solcellerna det minsta innebär det en effektsänkning och med vissa typer av paneler uteblir laddningen helt.

För att undvika överladdning av batteriet bör man, om man har en kraftig panel och liten batteribank, montera en spänningsregulator mellan batteriet och solcellspanelen. Solcellen får under inga omständigheter kopplas direkt till en förbrukare eftersom dess spänning varierar kraftigt beroende på solstrålningen.

TIPSET!
Skaffa en ”tankmätare” till batteriet så ser du hur mycket ström som finns kvar, hur mycket du förbrukar och hur mycket som återladdas.