Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. 

Innehållsförteckning

polyeteramin

RED LINE SYNTHETIC OIL RED LINE SYNTHETIC OIL

Tillbaka till huvudkategori