TIPS!

För bästa funktion och livslängd på kabelstyrningen. Lossa kabeln från rattväxeln varje höst. Dra ut och smörj den med vattenfast fett. Återmontera allt. Se till att kabeln inte går i onödiga bukter.


Tillbaka till huvudkategori