TIPS!

Montera en kontrollampa på instrumentbrädan så att man vet när fläkten är i gång

Tillbaka till huvudkategori

MOTORRUMSFLÄKT

Motorrumsfläkt tillhör säkerhetsanordningarna ombord på en båt med inombords bensinmotor. Fläkten skall alltid köras några minuter före start för att evakuera eventuella bränsleångor som kan tänkas antändas av en gnista från startmotorn eller generatorn. När motorn går tar dess luftintag hand om ventilationen i motorrummet och fläkten kan stängas av.

Men man kan inte montera vilken fläkt som helst i motorrummet. Det måste vara en gnistfri helkapslad fläkt som oftast monteras på en slang som börjar lågt i rummet och ventilerar överbord på lämpligt ställe.

Även dieseldrivna båtar kan vara betjänta av en motorrumsfläkt. Den kan användas medan motorn svalnar för att undvika eventuell dieseldoft ombord.

TIPSET!
Montera en kontrollampa på instrumentbrädan så att man vet när fläkten är i gång.