Tillbaka till huvudkategori

VÄRMARE 

Diesel, gasol eller fotogen. Varmluftsblås eller radiatorer. Vilken typ av värmare skall man välja? När det gäller bränslet så bör man försöka välja samma typ som man redan har ombord. Men det fungerar inte alltid. En gasoldriven värmare kräver t.ex. en mycket större gasoltub än bara ett kök. Dieseldrivna värmare brukar ofta vara högljudda och fotogenkök är numera lika ovanliga ombord som fotogendrivna värmare är vanliga.

Man kan klara sig med en lös värmekälla ombord men det medför alltid risk för brand och kvävning och bör hanteras med största varsamhet.

Vattenburen värme med radiatorer har fördelen att i de flesta fall vara tyst och kunna kopplas i serie med en sötvattenkyld motor för att på så sätt få gratis gångvärme. Tyvärr kan det vara svårt att montera radiatorer på effektivaste sätt ombord på en båt. Vattenburen värme ventilerar inte båten. Man konserverar och värmer upp eventuell fukt ombord.

Varmluftsblåsande värmare har fördelen att värmen kommer snabbt, är torr, sprider sig snabbt ombord och kan användas för t.ex. defrostning av vindrutor. Nackdelen är ett visst fläkt- och, i vissa fall även, förbränningsljud. Det kan också vara knepigt att dra varmluftslangar genom en befintlig inredning. Men slangarna avger också värme och behövs kanske inte gömmas undan i en stickkoj eller genom toalettutrymmet. De flesta varmluftsvärmare kan även användas för att fläkta in ouppvärmd friskluft i ruffen. 

TIPSET!
Isolera varmvattenledningar och varmluftsrör om de dras under kojer eller genom andra kalla utrymmen. Det är onödigt att elda för fiskarna. Låt inte heller ledningar och slangar komma i kontakt med skrovets kalla ytor.