TIPS!

För att hålla strömförbrukningen nere skall man ladda kylen med kalla varor och öppna den så sällan som möjligt. En box håller kylan bättre än ett skåp och blir därför strömsnålare under samma förhållanden.

Tillbaka till huvudkategori

KYLSKÅP

Att hålla maten kall ombord kräver antigen god planering med frysklampar och dylikt eller ett bra kylskåp. De två vanligaste metoderna att driva ett kylskåp ombord är termoelektriskt och kompressordrivet. Båda kräver ström. Det finns även gasoldrivna kylskåp och skåp som kyls med komprimerad ammoniak.

Termoelektriska skåp eller boxar är billigare än kompressordrivna men de drar mera ström och kan oftast inte komma ner under fryspunkten. Man kan således inte förvara glass eller göra is till drinken. Fördelen med termoelektriskt är priset och vikten. Dessutom kan många boxar fungera som värmeskåp om strömkällan polvänds.

Kompressordrivna skåp eller boxar är dyrare men mycket effektivare än de termoelektriska. Båda drar visserligen ungefär lika mycket ström under gång men tack vare sin effektivitet går kompressorn bara bråkdelar av tiden för att hålla samma kyla.

Strömförbrukningen i båda fallen beror mycket på skåpets / boxens konstruktion och placering ombord. Den omgivande temperaturen och hur ofta man öppnar skåpet / boxen. Några jämförbara medelvärden för strömförbrukningen finns inte. Fabrikanternas uppgifter gäller under vissa kliniska förhållanden. Det enda man kan vara säker på är hur mycket ström kompres-sorn / elementet drar när de är i gång.

TIPSET!
För att hålla strömförbrukningen nere skall man ladda kylen med kalla varor och öppna den så sällan som möjligt. En box håller kylan bättre än ett skåp och blir därför strömsnålare under samma förhållanden.