• Enkel att använda

  • Fettuppsamlare

  • Elektronisk tändning