Flytväst & seglarväst 50 Newton

Flytvästar och sk seglarvästar som håller en person flytande med god marginal men kräver simkunnighet eftersom de inte hjälper användaren till ryggläge. För simkunnig person från 25 kg och uppåt.

Tillbaka till huvudkategori

Baltic flytvästar