Huvudlager Ej i lager
Fler butiker 
Färre butiker 
Huvudlager Ej i lager
Båtaccenten Länna 08-7775200
Göteborg Björlanda 031-927770
Göteborg Långedrag 031-7690400
Karlshamn 0454-19150
Karlskrona 0455-12708
Loftahammar 0493-61315
Luleå 0920-228025
Mariestad 0501-393140
Motala 0141-233300
Norrköping 011-107300
Norrtälje 0176-14889
Nyköping 0155-210862
Nynäshamn 08-52017410
Stockholm Karlslund 08-50470010
Stockholm Nacka 08-55661840
Stockholm Segeltorp 08-50564040
Stockholm Täby 08-54444180
Stockholm Åkersberga 08-54085090
Strömstad 0526-650515
Sölvesborg (Nogersund) 0456-52277
Uddevalla 0522-434703
Västerås 021-356633
Växjö 0470-70 08 80
Örebro 019-311200
Örnsköldsvik 0660-18200
Fredrikstad +4769390400
Rud/Oslo +4767175252
Smögen 0523-30055
Stockholm Vaxholm 08-54131386
Åland Mariehamn 0358-1812012

ghs08
Fara
Hälsofarlig

Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik utsläpp till miljön. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater

Fler produkter från samma kategori